ทุกๆ อย่างที่มีอยู่ใน การทำ seo ก็ล้วนแต่มีความสำคัญด้วยการทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง ชื่อบทความ หรือ keyword รวมไปถึงความยาวของเนื้อหาทั้งหมด ที่กล่าวมาหากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาได้ไม่ดี ก็จะส่งผลต่อ การทำ seo เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความยาวของเนื้อหา seo ไม่มีความรู้ว่าควรต้องใช้เนื้อหาอยู่ที่ความยาวเท่าใด ก็คงจะทำ ให้บทความนั้นค่อนข้างน่าเบื่อเลยทีเดียว เพราะอาจจะทำให้บทความมีความยาวมากจนเกินไป ความยาวเนื้อหา สำคัญอย่างไร ความยาวของเนื้อหา มีความสำคัญตรงที่ว่า...